Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2011

saperro
Wino piją ludzie szczęśliwi. A w każdym razie mniej nieszczęśliwi niż ci, którzy piją wódkę. Wino pije się po to, żeby rozjaśnić życie. Wpiąć kolorowe pióra we włosy. Rozkręcić karuzelę psychiczną. Albo, po prostu, uzupełnić biesiadę. Ucieszyć żołądek i rozśmieszyć kelnera zamawiając na przykład "Nuits St. Georges - 57", które jest rocznikiem fatalnym. W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— A. Osiecka "Rozmowy w tańcu"
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla vialifu lifu
saperro

Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.

— E. Stachura
Reposted frombezemnie bezemnie vialifu lifu
saperro
YAY! I LOVE IT <333

September 23 2011

saperro
3713 2f83
Reposted fromaperson aperson viaRat-Inc Rat-Inc
saperro
2677 b7ee
Reposted frompmg pmg viaRat-Inc Rat-Inc
saperro
2626 5496 500
Reposted fromRat-Inc Rat-Inc

September 20 2011

saperro
Deep in the rainforests of the Indian state of Meghalaya, bridges are not built, they’re grown. For more than 500 years locals have guided roots and vines from the native Ficus Elastica (rubber tree) across rivers, using hollowed out trees to create root guidance systems. When the roots and vines reach the opposite bank they are allowed to take root. Some of the bridges are over 100 feet long and can support the weight of 50 people.
Reposted fromFargoeth Fargoeth vialifu lifu
saperro
BRILLIANT
Reposted fromfakty fakty vialifu lifu
saperro
3577 fbb9 500
Perfect cast !
Reposted fromlejibet lejibet vialifu lifu
saperro
Reposted fromfoxgallagher foxgallagher vialifu lifu
saperro
8307 6834
Reposted fromchapo13 chapo13 vialifu lifu
0212 415a
Reposted fromapm35 apm35
2648 f721

jgg:

quoteskine: Long Live The Internet

Reposted fromtommaso tommaso viaRat-Inc Rat-Inc
saperro
0634 e45d
Godson
Reposted fromzwart zwart viaRat-Inc Rat-Inc

daily pornolovelyhotties:

Zuzanna Chyba

Reposted fromsexnotsex sexnotsex viaRat-Inc Rat-Inc
2767 2113
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viaRat-Inc Rat-Inc
saperro
5782 ac14 500
Reposted fromcolicab colicab viaRat-Inc Rat-Inc
saperro
Reposted fromdoomtiger doomtiger viaRat-Inc Rat-Inc
saperro
brat ratuj!
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa viaRat-Inc Rat-Inc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl